Jubilejní světový chirurgický kongres

- , Praha, Plzeň

Nejstarší světová chirurgická organizace International College of Surgeons oslaví v roce 2015 osmdesáté výročí od svého založení, na němž se výrazně podílel i český chirurg prof. Arnold Jirásek. České sekci ICS se dostalo významné pocty zorganizovat při příležitosti tohoto výročí v mimořádném termínu Jubilejní světový chirurgický kongres. Hlavní odborné téma kongresu zní: Perspektivy chirurgie ve třetím tisíciletí z interdisciplinárního pohledu na všech kontinentech. ICS zve všechny lékaře chirurgických a spolupracujících disciplín jak k aktivní, tak k pasivní účasti. 

Téma kongresu:

  • Perspektivy chirurgie v třetím tisíciletí z interdisciplinárního hlediska na všech kontinentech
  • Varia - volná sdělení

Kongresové stránky:

Pozvánka:

Registrace:

Kontakt:

  • prof. MUDr. Karel Novák DrSc., FICS (prezident české národní sekce ICS)
  • karnova@tiscali.cz; karel.novak@kliniken-nordoberpfalz.ag
  • Přidat do kalendáře: 2015-09-09 00:00:00 2015-09-12 23:59:59 Europe/Prague Jubilejní světový chirurgický kongres Nejstarší světová chirurgická organizace International College of Surgeons oslaví v roce 2015 osmdesáté výročí od svého založení, na němž se výrazně podílel i český chirurg prof. Arnold Jirásek. České sekci ICS se dostalo významné pocty zorganizovat při příležitosti tohoto výročí v mimořádném termínu Jubilejní světový chirurgický kongres. Hlavní odborné téma kongresu zní: Perspektivy chirurgie ve třetím tisíciletí z interdisciplinárního pohledu na všech kontinentech. ICS zve všechny lékaře chirurgických a spolupracujících disciplín jak k aktivní, tak k pasivní účasti.  Praha, Plzeň