Karcinom prostaty - nové pohledy na diagnostiku a léčbu v roce 2014

- , Hotel Marriott, V Celnici 8, Praha 1

Organizátoři akce požádali o garanci Českou onkologickou společností.

Pravidelná akce pořádaná Onkourologickou sekcí ČUS dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Pozvánka s programem

Kontakt

  • Michaela Matoušková, matouskova@urocentrum.cz
  • Urocentrum Praha, Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2, tel. +420 261 215 542

Organizátor

  • Onkourologická sekce ČUS ve spolupráci se Sdružením ambulantních urologů

Registrace

Vážené kolegyně a kolegové,

Karcinom prostaty s predikovanou incidencí 8380 v roce 2013 patří mezi onkologické diagnózy, které denně řeší urologové, radiologové, patologové, onkologové, radioterapeuti I další profese. Diagnóza C61 a její úspěšné řešení je tímto jednoznačně multidisciplinární záležitostí. To je důvod, proč Vás zveme k účasti na níže uvedeném kurzu. Připravili jsme náplň tentokrát tak, aby každý specialista našel v prezentacích své místo a svůj zásadní podíl na optimálním řešení v diagnostice i léčbě. Přáli bychom si, aby tentokrát se mítink stal jakýmsi multioborovým fórem, kde diskuze umožní přednést profesní problemy a sumarizovat multidisciplinární přístup.

Proto je v programu věnován velký prostor diskuzi. Jen společným sdílením zkušeností posuneme dále řešení tohoto závažného uroonkologického onemocněn.

Pokuste se zařadit účast na setkání do osobního itineráře a věříme, že se splní Vaše odborné očekávání.

Za organizační tým M.Hanuš
Karcinom prostaty - nové pohledy na diagnostiku a léčbu v roce 2014
Místo a čas konání: hotel Marriott, V celnici 8, Praha, sobota 5. 4. 2014 od 8.30 - 14.30 hod.
Vedoucí kurzu: as. MUDr. Michaela Matoušková, prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc., doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.
Online registrace na www.vmest.cz/onkourologie2014/registrace/, případné dotazy na tel.: +420 261 215 542.
  • Přidat do kalendáře: 2014-04-05 08:30:00 2014-04-05 14:30:00 Europe/Prague Karcinom prostaty - nové pohledy na diagnostiku a léčbu v roce 2014 Pravidelná akce pořádaná Onkourologickou sekcí ČUS dle stavovského předpisu č. 16 ČLK. Hotel Marriott, V Celnici 8, Praha 1