Karcinom prostaty

, Urologická klinika VFN, posluchárna 5. patro, Praha

Klinické semináře Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha pro školní rok 2009/2010

  • Hormon-rezistentní karcinom prostaty – V. Vachalovský
  • Registr HRPC v praxi – O. Čapoun

Web: http://cus.cz/fil...__Ke_Karlovu_6.doc

  • Přidat do kalendáře: 2009-12-03 00:00:00 2009-12-03 23:59:59 Europe/Prague Karcinom prostaty Urologická klinika VFN, posluchárna 5. patro, Praha