Klinicko - ultrazvukový seminář Karcinom endometria

, posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky, Praha 2

Typ akce: seminář

Pořadatelé:

  • Onkogynekologické centrum
  • Gynekologicko-porodnická kliniká I. LF UK a VFN v Praze
  • 1.lékařská fakulta UK
  • Nadační fond Vita et futura

Pozvánka:

  • Přidat do kalendáře: 2010-05-22 00:00:00 2010-05-22 23:59:59 Europe/Prague Klinicko - ultrazvukový seminář Karcinom endometria posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky, Praha 2