Klinický seminář Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK

, Onkologická klinika 1.LF a VFN UK, Posluchárna radiologické kliniky – budova M, Praha 2, U nemocnice 2

  • Algoritmus terapie CRC /prof. Petruželka/
  • Biologická léčba CRC

Web: http://www.vfn.cz/...&nLanguageID=1

  • Přidat do kalendáře: 2008-11-10 00:00:00 2008-11-10 23:59:59 Europe/Prague Klinický seminář Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK Algoritmus terapie CRC /prof. Petruželka/ Biologická léčba CRC Onkologická klinika 1.LF a VFN UK, Posluchárna radiologické kliniky – budova M, Praha 2, U nemocnice 2