Kolorektální karcinom - problém nás všech

- , Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pořadatelé

 • Centrum pro klinickou a radiační onkologii Nemocnice Liberec Husova 10
 • Onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni E.Beneše 13, 305 99 Plzeň

Program

Oznámení

Přihlášky

 • Přihlášku zašlete nejpozději do 30. června 2007 agentuře Logo Blue.
 • Informace z 11.7. 2007: dosud nezaregistrovaní účastníci se mohou přihlásit do 30. července 2007. Přihláška také v programu

Aktivní účast

Zájemce o aktivní účast prosíme o zaslání názvu přednášky a seznamu autorů do 9. května 2007 vědeckému sekretáři sympózia. Abstrakt přednášky do sborníku v rozsahu maximálně tří normostran musí být zaslán v elektronické podobě do 15. srpna 2007.
Předpokládaná délka sdělení je 15 minut.

Kontakt

 • prim.MUDr.Jiří Bartoš (předseda organizačního výboru)
  Komplexní onkologické centrum
  Husova 10, Krajská nemocnice Liberec
  e-mail: jiri.bartos@nemlib.cz
 • Doc.MUDr.Jindřich Fínek, Ph.D. (vědecký sekretář konference)
  Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň E.Beneše 13
  30599 Plzeň
  e-mail: finek@fnplzen.cz
 • Agentura Logo Blue
  MUDr. Daniela Vítková
  Jugoslávská 15, 120 00 Praha 2
  Tel.: +420 222 510 371, fax: +420 222 510 089
  e-mail: logoblue@logoblue.cz

Kontakt: prim. MUDr.Jiří Bartoš; Doc.MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

 • Přidat do kalendáře: 2007-09-13 00:00:00 2007-09-14 23:59:59 Europe/Prague Kolorektální karcinom - problém nás všech Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec