Kombinační léčba mRCC 2023

, Sympozium se uskuteční online formou.

Kombinační léčba mRCC 2023

Společnost Ipsen Pharma ve spolupráci s MOÚ Brno a pod záštitou Sekce uroonkologie České onkologické společnosti Vás zve na online diskuzní sympozium. 

Odborný garant

  • doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Registrace

Program

  • prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.: Nová data z ASCO-GU 2023 – CheckMate 9ER 44moFU
  • doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.: Exposure – response analýza kabozantinibu ze studie CheckMate 9ER
  • MUDr. Hana Študentová, Ph.D.: Kazuistiky pacientů léčených kombinací kabozantinib-nivolumab

Pozvánky a oznámení 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 2 kredity. 

  • Přidat do kalendáře: 2023-05-10 17:00:00 2023-05-10 23:59:59 Europe/Prague Kombinační léčba mRCC 2023 Společnost Ipsen Pharma ve spolupráci s MOÚ Brno a pod záštitou Sekce uroonkologie České onkologické společnosti Vás zve na online diskuzní sympozium.  Sympozium se uskuteční online formou.