Komplexní diagnostika a terapie karcinomu prsu

- , Academia centrum, Zlín

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

-

Pořadatelé

  • Chirurgické oddelení Nemocnice Atlas Zlín
  • Fakulta humanitních studií-Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne
    Ve spolupráci s
  • Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York
  • Breast Surgery International - International Society of Surgery

Registrace

Online na www.nemocniceatlas.cz

Oznámení

  • Konečný program a další informace ve formátu pdf (4.11.2008)
  • Pozvánka, informace o organizaci, ubytování, doprovodném programu ve formátu pdf (28.3.2008)

Konečný program a další informace ve formátu pdf

Kontakt: MUDr. Jirí Gatěk PhD

  • Přidat do kalendáře: 2008-11-06 00:00:00 2008-11-07 23:59:59 Europe/Prague Komplexní diagnostika a terapie karcinomu prsu - Academia centrum, Zlín