Komplexní přístup k léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

, Kongresový sál Ústřední vojenské nemocnice v Praze, Praha

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Typ akce: JEDNODENNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČAST

JEDNODENNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ POŘÁDÁ CHIRURGICKÁ KLINIKA 2. LF UK A ÚVN PRAHA S GARANCÍ:

  • ČESKÉ CHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
  • ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
  • ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
  • ČESKÉ SPOLEČNOSTI HPB CHIRURGIE

Nutná elektronická registrace (omezený počet míst) je možná na stránkách České chirurgické společnosti (www.chirurgie.cz) a na stránkách České společnosti hepato-pankreato-biliární chirurgie (www.hpb.cz), kde také najdete více informací o akci. Program k dispozici ve formátu pdf

Kontakt: radka.schrotterova@uvn.cz

Web: www.chirurgie.cz

  • Přidat do kalendáře: 2006-11-03 00:00:00 2006-11-03 23:59:59 Europe/Prague Komplexní přístup k léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu Typ akce: JEDNODENNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČAST Kongresový sál Ústřední vojenské nemocnice v Praze, Praha