Komunikace v paliativní medicíně

- , Přednášková místnost Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

Kurz pro lékaře pořádané Institutem paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP

Cílem kurzu je předvést a prakticky nacvičovat dovednosti komunikace v prostředí specializované paliativní péče. Součástí jsou videonahrávky a zpětná vazba ve studijní skupině. Kurz je veden interaktivní, praktickou formou. Kurzu „Komunikace v paliativní medicíně“ musí předcházet kurz „Psychologie v paliativní medicíně“.

Program:

  • Komunikační strategie – komunikace jako nástroj péče – psychologie komunikace, moje komunikační dovednosti. Kontakt zdravotník – pacient: video, nácvik, zpětná vazba, bilance.
  • Sdělení přechodu na symptomatickou léčbu u onkologicky nemocného – video, nácvik, zpětná vazba, bilance.
  • Dialog s pacientem nepřijímajícím diagnózu – video, nácvik, zpětná vazba, bilance.
  • Jak nabídnout hospicovou, resp. paliativní péči? – video, nácvik, zpětná vazba, bilance.
  • Dialog s příbuzným nespokojeným s výsledky péče – video, nácvik, zpětná vazba, bilance.
  • Rozhovor s nemocným s projevy organického psychosyndromu – video, nácvik, zpětná vazba, bilance.
  • Jak podpořit mladého umírajícího pacienta? – video, nácvik, zpětná vazba, bilance.

Přihlášky:

  • Přihlašování na kurzy přes webové stránky www.dlbsh.cz, sekce Edukační centrum – Aktuální edukační akce, nebo mailem na adrese vedoucí sekretariátu ČSPM ČLS JEP.

Přednášející:

  • Mgr. Radka Alexandrová, Mgr. Helena Hájková, odborný garant: Mgr. Radka Alexandrová

Více informací o kurzu:

  • Přidat do kalendáře: 2012-01-11 00:00:00 2012-01-13 23:59:59 Europe/Prague Komunikace v paliativní medicíně Kurz pro lékaře pořádané Institutem paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP Cílem kurzu je předvést a prakticky nacvičovat dovednosti komunikace v prostředí specializované paliativní péče. Součástí jsou videonahrávky a zpětná vazba ve studijní skupině. Kurz je veden interaktivní, praktickou formou. Kurzu „Komunikace v paliativní medicíně“ musí předcházet kurz „Psychologie v paliativní medicíně“. Přednášková místnost Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě