Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

- , Hotel Dvořák, Hradební 3037, Tábor

Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS Vás zve na konferenci České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku. Konference by měla být zaměřena na diskuse nad některými kontroverzními tématy diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku, abychom dospěli ke společnému mezioborovému konsensu a jednotnému doporučení postupu v příslušných sporných bodech. Jistě důležitá bude panelová diskuse o okrajích chirurgické resekce, neboť se jedná o důležitý parametr, který má obvykle rozhodující vliv na adjuvantní léčbu a který je bohužel ne zcela jednotně vykládán. Druhým důležitým tématem je definice HPV positivity, význam náhradních markerů, jejich sensitivita a specificita a aplikace na různých pracovištích. I zde bychom chtěli dojít k určitému sjednocení názorů na tuto problematiku. 

Registrace

Předběžný program

  • Čtvrtek 10. 10. 2019 19:00 Schůze výboru
  • Pátek 11.10.2019 Odborný program: 10:00 – 13:00 14:00 - 18:00
    Neformální diskusní večer 20:00 – 24:00
  • Sobota 12.10. 2019 Odborný program: 9:00 – 12:30

V rámci konference proběhne volební schůze Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS ČLS JEP

Informace na webu České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

  • Přidat do kalendáře: 2019-10-11 00:00:00 2019-10-12 23:59:59 Europe/Prague Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS Vás zve na konferenci České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku. Konference by měla být zaměřena na diskuse nad některými kontroverzními tématy diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku, abychom dospěli ke společnému mezioborovému konsensu a jednotnému doporučení postupu v příslušných sporných bodech. Jistě důležitá bude panelová diskuse o okrajích chirurgické resekce, neboť se jedná o důležitý parametr, který má obvykle rozhodující vliv na adjuvantní léčbu a který je bohužel ne zcela jednotně vykládán. Druhým důležitým tématem je definice HPV positivity, význam náhradních markerů, jejich sensitivita a specificita a aplikace na různých pracovištích. I zde bychom chtěli dojít k určitému sjednocení názorů na tuto problematiku.  Hotel Dvořák, Hradební 3037, Tábor