Konference „I slova léčí IV.“ : Specifika komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými

- , Konferenční centrum GreenPoint, Praha

Konference „I slova léčí IV.“ : Specifika komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými

Konference bude zaměřená na komunikaci se specifiky jednotlivých profesí i týmů. Komunikace má velký vliv na nemocné a jejich vnímání celého procesu náročné léčby, ale i na vztahy mezi jednotlivými profesemi, které se na léčbě podílejí. V přednáškách a workshopech se dostane na podtémata jako jsou: sdělování diagnózy, doporučování pacientovi podpůrné péče psychologa a dalších pomáhajících profesí, komunikace na pracovišti a syndrom vyhoření pracovníků, komunikace v terminální fázi nemoci, intervize a supervize, časový prostor pro komunikaci atd.

Akci pořádá nezisková organizace Amelie, z.s. ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

Registrace 

Předběžný program

 1. Úvodní slovo a poděkování organizátorů
 2. Dopolední přednáškové bloky (MUDr. Aschermannová, MUDr. Steyerová, psycholog, sociální pracovník, zástupce paliativního týmu, a další)
 3. Zahraniční host
 4. Odpolední workshopy
  • PhDr. Bohumila Baštecká, PhD. – Začleňující jazyk v transdisciplinárních týmech
  • Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková,CSc – Prevence stresu a vyhoření u pečujících o onkologické pacienty
  • PhDr. Marie Marečková-Nosálková, PhD. – Supervizní techniky

 • Přidat do kalendáře: 2019-11-20 09:00:00 2019-11-20 16:00:00 Europe/Prague Konference „I slova léčí IV.“ : Specifika komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými Konference bude zaměřená na komunikaci se specifiky jednotlivých profesí i týmů. Komunikace má velký vliv na nemocné a jejich vnímání celého procesu náročné léčby, ale i na vztahy mezi jednotlivými profesemi, které se na léčbě podílejí. V přednáškách a workshopech se dostane na podtémata jako jsou: sdělování diagnózy, doporučování pacientovi podpůrné péče psychologa a dalších pomáhajících profesí, komunikace na pracovišti a syndrom vyhoření pracovníků, komunikace v terminální fázi nemoci, intervize a supervize, časový prostor pro komunikaci atd. Konferenční centrum GreenPoint, Praha