Konference Jak se umírá v České republice?

, Komunitní centrum Matky Terezy U modré školy, Praha 4, Háje

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

-

Pořadatelé

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
Modletická 1401/8 149 00 Praha 4
Telefon: 731461142, 267910518
e-mail: asociacehospicu@email.cz

Pozvánka

Podrobné informace o organizačním zajištění a obsahu akce najdete v POZVÁNCE na konferenci.

O záštitu byla požádána

Česká onkologická společnost ČLS JEP

Registrace

  • Otázky umírání a smrti v České republice z pohledu onkologa, geriatra, sociologa, etika, psychologa, zdravotní sestry a právníka. S historií, vývojem i aktuálním stavem paliativní péče v sousední zemi nás seznámí kolegové z Německa.
  • Své příspěvky přednesou Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., MUDr. Ladislav Kabelka, Dr. med. Gotffried von Knoblauch zu Hatzbach, Dr. med. Ingmar Hornke, Mgr. Olga Nešporová, Mgr. Monika Marková, Mgr. Jiří Hess.
  • Účastníky konference krátce pozdraví MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v ČR a prezidentka Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Podrobný program

Kontakt: Mgr. Eva Černá, asociacehospicu@email.cz

Web: www.asociacehospicu.cz

  • Přidat do kalendáře: 2007-10-06 00:00:00 2007-10-06 23:59:59 Europe/Prague Konference Jak se umírá v České republice? - Komunitní centrum Matky Terezy U modré školy, Praha 4, Háje