Konference MEFANET 2016

- , Hotel Continental Brno, Kounicova 6, 602 00 Brno

10. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. 

Registrace

Aktivní účast

 • Termín zaslání abstraktu: 1. října 2016
 • Termín, k němuž budou autoři informováni o přijetí přednášky/posteru: 7. 11. 2016

Pozvánky a oznámení

Sledujte webové stránky konference

Hlavní témata konference

 • Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských a nelékařských zdravotnických oborů:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archivy, výukové portály,
  • multimediální a interaktivní učební pomůcky,
  • moderní didaktické přístupy,
  • simulace v medicíně.
 • Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách i fakultách nelekařských zdravotnických věd
 • Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků
 • Hodnocení kvality obsahu elektronických informačních zdrojů
 • Metodiky pro efektivní tvorbu a využití elektronických učebních pomůcek
 • Legislativní problematika, autorská práva

Kromě standardních přednáškových sekcí jsou pro Vás připraveny dva vzdělávací workshopy:

 • Mapování a tvorba struktury medicínského kurikula (projekt MEDCIN);
 • Testová a položková analýza a jejich využití pro zlepšení kvality testů.

Keynote přednášek se tentokrát ujmou dva pozvaní zahraniční hosté: Andrzej Kononowicz z Jagellonské univerzity v Krakově a Luke Woodham ze St George’s University v Londýně. Obě přednášky pokryjí zajímavá témata včetně: systematické review studií s virtuálními pacienty (Cochrane Collaboration), MOOCs (massive open on-line courses), scenario-based learning aj.

Tradiční oborová sekce naší konference bude zaměřená na radiologii – její program je připravován pod dohledem výboru Radiologické společnosti ČLS JEP. Do programu konference je dále přihlášeno také symposium zaměřené na specifika výuky na fakultách nelékařských zdravotnických věd.

Připomeňte si minulý ročník

 • Přidat do kalendáře: 2016-11-29 00:00:00 2016-11-30 23:59:59 Europe/Prague Konference MEFANET 2016 10. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů.  Hotel Continental Brno, Kounicova 6, 602 00 Brno