Konference TITAN

, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno

Konference je určena pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty a farmaceutické asistenty. 

Konference TITAN je připravena pro zájemce, kteří mají zájem o prohloubení svých znalostí.

Účastníci konference získají nejnovější informace o příčinách, výskytu, trvání, symptomech a důsledcích každé hematologické toxicity, důležitosti hodnocení rizika a o pravidlech, pomocí kterých mohou aktivně předcházet, diagnostikovat a léčit tyto často život ohrožující stavy. Všeobecné sestry tak mohou zdokonalit své praktické znalosti a přispět ke zlepšení kvality a délky života pacientů.

Přihlásit se můžete přes webové stránky www.nconzo.cz

Číslo vzdělávací akce 504

Účastnický poplatek: 100,- Kč v ceně jsou zahrnuty organizační náklady, oběd a občerstvení.

Případné dotazy odešlete na email : obstova@nconzo.cz

Počet účastníků je limitován kapacitou sálu.

  • Přidat do kalendáře: 2013-10-02 00:00:00 2013-10-02 23:59:59 Europe/Prague Konference TITAN Konference je určena pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty a farmaceutické asistenty.  Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno