Konference TITAN

, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno

Náplň

  • Léčba nežádoucích účinků chemoterapie. Hematologické nežádoucí účinky tj. neutropenie, anemie a trombocytopenie často vedou až k život ohrožujícím stavům a zároveň mohou významně ovlivnit výsledek léčby onkologických pacientů.

Základní informace

  • Určeno pro všeobecné sestry, zdravotní laboranty a farmaceutické asistenty
  • Účastnický poplatek: 100,- Kč v ceně jsou zahrnuty organizační náklady, oběd a občerstvení.
  • Počet účastníků je limitován kapacitou sálu.
  • Online příhlášení
  • tel. 543 559 517, 543 559 357
  • Konference TITAN je připravena pro všeobecné sestry, které mají zájem o prohloubení svých znalostí o léčbě hematologických nežádoucích účinků chemoterapie u pacientů s maligním nádorovým onemocněním. Hematologické nežádoucí účinky, tj. neutropenie, anemie a trombocytopenie často vedou až k život ohrožujícím stavům, zároveň mohou významně ovlivnit výsledek léčby onkologických pacientů – patří totiž mezi nejčastější příčiny zpožďování při podávání chemoterapie ( tj. prodlužování intervalu mezi jednotlivými cykly) a snižování dávek cytostatik.
  • Účastníci konference získají nejnovější informace o příčinách, výskytu, trvání, symptomech a důsledcích každé hematologické toxicity, důležitosti hodnocení rizika a o pravidlech, pomocí kterých mohou aktivně předcházet, diagnostikovat a léčit tyto často život ohrožující stavy. Všeobecné sestry tak mohou zdokonalit své praktické znalosti a přispět ke zlepšení kvality a délky života pacientů.

Kontakt: oplatkova@nconzo.cz

Web: http://www.nconzo...pop_up&p_p_mod

  • Přidat do kalendáře: 2011-10-04 00:00:00 2011-10-04 23:59:59 Europe/Prague Konference TITAN Náplň Léčba nežádoucích účinků chemoterapie. Hematologické nežádoucí účinky tj. neutropenie, anemie a trombocytopenie často vedou až k život ohrožujícím stavům a zároveň mohou významně ovlivnit výsledek léčby onkologických pacientů. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno