Kontroverze v onkologii

- , Kongresové centrum Kunětická Hora Dříteč

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Multiscan, s.r.o. a Komplexní onkologické centrum Pardubice vás zvou na VII. ročník odborné konference zabývající se onkologickou problematikou.

Pozor změna konání: původně 18.-19.5. 2017, nově 11.-12.5. 2017.

Program

Programové sekce: 

 • ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY
 • SEKCE PERSPEKTIVY ČESKÉ ONKOLOGIE
 • SEKCE KARCINOM PRSU
 • SEKCE RADIOTERAPIE 

Garance a záštity

Akce je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP a koná se pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Záštitu dále převzali:

 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA - ministr zdravotnictví ČR
 • JUDr. Martin Netolický, Ph.D. - hejtman Pardubického kraje
 • Ing. Martin Charvát - primátor statutárního města Pardubic
 • MUDr. Tomáš Gottvald – předseda představenstva a generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. - děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Registrace

 • Přihláška ke stažení
 • Přihlášení na konferenci je možné nejpozději do 27. 4. 2017:
  • e-mailem na adresu: kontroverze@multiscan.cz
  • písemně na adresu: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
 • Přijetí Vaší registrace potvrdíme e-mailem

Kontakt

 • MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
 • kolarova@multiscan.cz
 • Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
 • Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje, Multiscan

Odborný garant: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc. primář a vedoucí lékař Komplexního onkologického centra Pardubického kraje 

 

Vzdělávací akce je určena pro lékaře a je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.  V Centrálním registru akcí ČLK je zapsána pod číslem 46982 a bude ohodnocena 10 kredity.

 • Přidat do kalendáře: 2017-05-11 00:00:00 2017-05-12 23:59:59 Europe/Prague Kontroverze v onkologii Multiscan, s.r.o. a Komplexní onkologické centrum Pardubice vás zvou na VII. ročník odborné konference zabývající se onkologickou problematikou. Pozor změna konání: původně 18.-19.5. 2017, nově 11.-12.5. 2017. Kongresové centrum Kunětická Hora Dříteč