Kulatý stůl Zdravotnických novin na téma: Pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic – můžeme pro ně svou spoluprací udělat více?

- , Hotel ibis Olomouc Centre, Wolkerova 136/29, Olomouc

Odborná diskusní setkání v krajích s poskytovateli zdravotní péče o pacienty s NSCL, jejich zřizovatele i plátce. Ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a Českou onkologickou společností ČLS JEP. Tentokrát v Olomouci.

Zdravotnické noviny Ambit Media, a. s., měly tu čest sledovat od samého počátku tvorbu interdisciplinárního konsensu pro prediktivní vyšetřování aktivačních mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic. Vzhledem k tomu, že tato problematika nabývá s identifikací dalších genetických prediktorů (nejen) u nemalobuněčného karcinomu plic na aktuálnosti, dovolujeme si Vás pozvat k diskusi u Kulatého stolu ZN, v níž bychom se rádi zamysleli nad překážkami, které navzdory konsensu brání optimálnímu patient-flow v terénu – a pokusili se být nápomocni k jejich odstraňování.

Pozvánka a program ve formátu pdf 

  • Přidat do kalendáře: 2013-10-09 14:00:00 2013-10-09 17:30:00 Europe/Prague Kulatý stůl Zdravotnických novin na téma: Pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic – můžeme pro ně svou spoluprací udělat více? Odborná diskusní setkání v krajích s poskytovateli zdravotní péče o pacienty s NSCL, jejich zřizovatele i plátce. Ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a Českou onkologickou společností ČLS JEP. Tentokrát v Olomouci. Hotel ibis Olomouc Centre, Wolkerova 136/29, Olomouc