Kurz ESPERO

- , Fortna, Hradčanské náměstí 3, Praha

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Kurz ESPERO

ESPERO je unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování závažných zpráv, komunikaci o ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.

Jak správně sdělovat nepříznivou diagnózu? Co říct na otázku „Umřu, pane doktore?“ Jak reagovat na emoce pacienta nebo jeho blízkých? Jak reagovat na přehnaná očekávání a čekání na zázrak? Co dělat, když rodina naléhá, abychom pacienta neinformovali o jeho prognóze?

Pořádající instituce

  • Centrum paliativní péče, z. ú. 

Bližší informace, termíny a registrace na webu Paliativnicentrum.cz

KDO STOJÍ ZA PROGRAMEM ESPERO?

Kurz vytvořili a přednáší zkušení odborníci z praxe, kteří mají klinickou zkušenost z nejrůznějších oborů od neonatologie po paliativní medicínu. Organizačně kurz zajišťuje Centrum paliativní péče, nezisková organizace, která se věnuje vzdělávání, výzkumu a rozvojovým programům v oblasti paliativní péče.

  • PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
  • prim. MUDr. Irena Závadová
  • MUDr. Adam Houska
  • MUDr. Lucie Hrdličková
  • prim. MUDr. Barbora Szonowská
  • MUDr. Hana Marie Dvořáková, Ph.D.
  • Přidat do kalendáře: 2022-04-20 00:00:00 2022-04-22 23:59:59 Europe/Prague Kurz ESPERO ESPERO je unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování závažných zpráv, komunikaci o ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Fortna, Hradčanské náměstí 3, Praha