Laboratorní diagnostika v onkologii 2015

- , Brno

Konference určená zdravotním laborantům, dalším pracovníkům klinických laboratoří, výzkumným pracovníkům a lékařům věnujícím se problematice onkologie.

Konferenci pořádá Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester.

Součástí konference bude také kvíz z laboratorní medicíny a následná dizkuze odpovědí. Letošní ročník konference bude spojen s návštěvu Centra Mendelianum v Biskupském dvoře.

Témata

  • Biochemická a hematologická vyšetření v péči o onkologického pacienta,
  • Patofyziologie, rizikové faktory a prevence nádorových onemocnění,
  • Imunologické a mikrobiologické aspekty onkologických onemocnění,
  • Neanalytické aspekty vyšetřovaní biologického materiálu,
  • Genetika, molekulární patologie a onkologický výzkum.

Aktivní účast

  • Způsob prezentace: přednášky a plakátová sdělení (postery)
  • Abstrakta sdělení do 31. 3. 2015 na adresu dubska@mou.cz
  • Přidat do kalendáře: 2015-05-20 00:00:00 2015-05-21 23:59:59 Europe/Prague Laboratorní diagnostika v onkologii 2015 Konference určená zdravotním laborantům, dalším pracovníkům klinických laboratoří, výzkumným pracovníkům a lékařům věnujícím se problematice onkologie. Konferenci pořádá Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. Součástí konference bude také kvíz z laboratorní medicíny a následná dizkuze odpovědí. Letošní ročník konference bude spojen s návštěvu Centra Mendelianum v Biskupském dvoře. Brno