Laboratorní diagnostika v onkologii 2016

- , Aula Vinařská, areál kolejí Vinařská, Brno

Konference je určená zdravotním laborantům, dalším pracovníkům klinických laboratoří, výzkumným pracovníkům a lékařům věnujícím se problematice onkologie. Konferenci Laboratorní diagnostika v onkologii 2016 pořádá Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. Součástí konference bude také kvíz z laboratorní medicíny a následná dizkuze odpovědí.

Témata

  • Biochemická a hematologická vyšetření v péči o onkologického pacienta
  • Patofyziologie, rizikové faktory a prevence nádorových onemocnění
  • Imunologické a mikrobiologické aspekty onkologických onemocnění
  • Neanalytické aspekty vyšetřovaní biologického materiálu
  • Genetika, molekulární patologie a onkologický výzkum

Web: http://www.recamo....-v-onkologii-2016/

  • Přidat do kalendáře: 2016-05-19 00:00:00 2016-05-20 23:59:59 Europe/Prague Laboratorní diagnostika v onkologii 2016 Konference je určená zdravotním laborantům, dalším pracovníkům klinických laboratoří, výzkumným pracovníkům a lékařům věnujícím se problematice onkologie. Konferenci Laboratorní diagnostika v onkologii 2016 pořádá Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. Součástí konference bude také kvíz z laboratorní medicíny a následná dizkuze odpovědí. Aula Vinařská, areál kolejí Vinařská, Brno