Léčba bolesti v paliativní onkologické péči

, přednáškový sál Kliniky onkologie a radioterapie FN HK, 2.patro č.dveří 2-430, Hradec Králové

Typ akce: regionální seminář

Organizace

 • Centrum paliativní onkologické péče FN Hradec Králové

Garanti projektu

 • Prof.MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Česká onkologická společnost (ČOS)
 • Prof.MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Prof.MUDr. Jiří Petera, Ph.D., Onkologické centrum FN Hradec Králové

Oznámení

 1. Paliativní onkologická péče, indikátory kvality na různých stupních poskytované zdravotní péče u onkologicky nemocných.
  prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.,DSc.
 2. Ambulance paliativní onkologické péče, obecné zásady léčby bolesti v paliativní onkologické péči – spolupráce s terénní ošetřovatelskou péči a praktickým lékařem.
  Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
 3. Ambulance bolesti a její postavení v koncepci paliativní onkologické péče v regionu.
  MUDr.Jana Hrubešová
 4. Nastavení léčby bolesti, kasuistika.
  Bc.Dagmar Švecová
 5. Nové trendy v léčbě průlomové bolesti. Mgr.Vladimír Kudělásek
 • Přidat do kalendáře: 2010-11-23 00:00:00 2010-11-23 23:59:59 Europe/Prague Léčba bolesti v paliativní onkologické péči přednáškový sál Kliniky onkologie a radioterapie FN HK, 2.patro č.dveří 2-430, Hradec Králové