Léčba nádorové bolesti u urologických pacientů; Radioterapie karcinomu prostaty

, Plzeň

Semináře na urologické klinice LF UK a FN Plzeň na školní rok 2009/20010

Semináře se konají vždy v pátek od 13:00 hod., většinou poslední pátek v měsíci, pokud nebude předem určeno jinak. O tom, zda se seminář skutečně koná se můžete ubezpečit na sekretariátu kliniky na čísle 377402745. Součástí seminářů jsou krátké prezentace firem s malým pohoštěním.
  • Velechovská J.: Léčba nádorové bolesti u urologických pacientů
  • Trávníček I.: Radioterapie karcinomu prostaty

Web: http://cus.cz/fil...oln___rok_2009.doc

  • Přidat do kalendáře: 2009-11-27 00:00:00 2009-11-27 23:59:59 Europe/Prague Léčba nádorové bolesti u urologických pacientů; Radioterapie karcinomu prostaty Plzeň