Lékař a právo

, Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Typ akce: Konference ČLS J.E.P.

Organizuje ČLS a Společnost medicínského práva ČLS JEP

Přihláška k vytištění pdf

Program:

Dopolední sekce 9.00 - 12.00

Úvod do problematiky
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. předseda ČLS JEP

Právní odpovědnost ve zdravotnictví aktuální problematika občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví
JUDr. Jan Mach, ČLK

Náhrada škody na zdraví právo na ochranu osobnosti
JUDr. MUDr. Roman Žďárek, Nemocnice Na Homolce

Právo na informace ve zdravotnictví
povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků
Ing. Mgr. Lukáš Prudil, Ph.D., PF MU

Pauza 12.00 - 13.00

Odpolední sekce 13.00 - 16.00

Zákon o lékařích a právo akreditace zdravotnických zařízení
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, ČLS JEP

Vybraná pracovněprávní problematika ve zdravotnictví odpovědnost v pracovněprávních vztazích
JUDr. Dominik Brůha, OSZSP

Aktuality ve zdravotnické legislativě připravované právní předpisy ve zdravotnictví
JUDr. Lenka Arnoštová, MZ ČR
  • Přidat do kalendáře: 2006-09-07 00:00:00 2006-09-07 23:59:59 Europe/Prague Lékař a právo Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2