Lympho 2008 - Nové trendy trendy a praktické zkušenosti v léčbě lymfedému

- , Hotel Voroněž I, Brno

Pořádá Česká lymfologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Záštitu nad konferencí převzali:

  • děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
  • Zdravotní rada Krajského úřadu Jihomoravského kraje MUDr. Josef Drbal

Registrace:

  1. on-line na www.lympho.cz
  2. zasláním přiložené PŘIHLÁŠKY faxem, e-mailem nebo poštou na adresu sekretariátu spolu s kopií dokladu o zaplacení (výpisu z účtu, příkazu k úhradě, ústřižku složenky)

Program

Web: www.lympho.cz

  • Přidat do kalendáře: 2008-10-17 00:00:00 2008-10-18 23:59:59 Europe/Prague Lympho 2008 - Nové trendy trendy a praktické zkušenosti v léčbě lymfedému Pořádá Česká lymfologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně Hotel Voroněž I, Brno