Maligní melanom 2015

- , Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

V systémové léčbě metastatického maligního melanomu zažíváme nevídaný rozvoj. Kromě využití nových molekul v rámci cílené protinádorové léčby je zaznamenán obrovský boom zejména v možnostech ovlivnění mechanismů protinádorové imunity. Maligní melanom se tak stává modelovou diagnózou pro řadu dalších onemocnění. Cílem konference je nejen diskuse nad preklinickou i klinickou problematikou diagnostiky a cílené a imunomodulační léčby u maligního melanomu, ale též nad možnostmi imunoterapie u dalších zhoubných nádorů. Součástí konference bude též prezentace interaktivních kasuistik s elektronickým hlasováním a diskusí.

 

Pořádající instituce

  • Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Nadace Východočeská onkologie

Program konference

Kontakt

  • MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
  • Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN v Hradci Králové, Sokolská 581, 50005 Hradec Králové
  • milan.vosmik@fnhk.cz

Vědecký výbor konference

  • Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN v Hradci Králové
  • Prof. MUDr. Jiří Petera, CSc., Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN v Hradci Králové
  • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., Onkologická klinika, LF UP a FN v Olomouci
  • MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Onkologické centrum Multiscan Pardubice a Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubická krajská nemocnice, a.s.
  • MUDr. Eugen Kubala, Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN v Hradci Králové

Bližší informace na stránkách konference: www.bohemiaservice.cz/malignimelanom/

Registrace

 

  • Přidat do kalendáře: 2015-02-20 00:00:00 2015-02-21 23:59:59 Europe/Prague Maligní melanom 2015 V systémové léčbě metastatického maligního melanomu zažíváme nevídaný rozvoj. Kromě využití nových molekul v rámci cílené protinádorové léčby je zaznamenán obrovský boom zejména v možnostech ovlivnění mechanismů protinádorové imunity. Maligní melanom se tak stává modelovou diagnózou pro řadu dalších onemocnění. Cílem konference je nejen diskuse nad preklinickou i klinickou problematikou diagnostiky a cílené a imunomodulační léčby u maligního melanomu, ale též nad možnostmi imunoterapie u dalších zhoubných nádorů. Součástí konference bude též prezentace interaktivních kasuistik s elektronickým hlasováním a diskusí.   Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové