Maligní melanom. Prevence a léčba pigmentových kožních nádorů.

, Hotel Corinthia Towers, Praha

Pozvánku, spolu s návratkou a pokyny pro přihlášení najdete ve formátu pdf

NÁVRATKU zašlete na adresu Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.,
Dermatovenetologická klinika FNKV a UK–3. LF, Šrobarova 50, 100 34 Praha 10
nebo informace z návratky sdělte e-mailem na melanom@fnkv.cz
nebo pošlete SMS na 602 685 568

Odborný program od 9.30 do 16.30 hod.

Antiangiogenní terapie maligního melanomu
Prof. Dr. med. R. Kunstfeld, Vídeň

Moderní přístupy ke včasné diagnostice pigmentových útvarů na kůži
Doc. MUDr. K. Pizinger, CSc., Plzeň

Operační terapie primárního kožního melanomu
As. MUDr. L. Mardešičová, Praha

Význam disekce sentinelové uzliny u pacientů s maligním melanomem
Prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc., Praha

Histologický obraz melanomu a sentinelové uzliny
As. MUDr. T. Frey, CSc., Praha

Vizualizace struktury a dynamiky aktinoskeletu invazivních melanomových buněk
J. Starke, Würzburg

PŘESTÁVKA – 11 hod.

Adjuvantní imunoterapie maligního melanomu
Prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc., Praha

Nežádoucí účinky imunoterapie interferonem alfa a možnosti jejich řešení
Prim. MUDr. Y. Vantuchová, Ostrava

Nová klasifikace AJCC, doporučený terapeutický postup u pacientů s maligním melanomem v jednotlivých stádiích, délka a typ dispenzarizace
As. MUDr. M. Arenbergerová, PhD., Praha

Metastazující maligní melanom z pohledu dermatoonkologa
Prim. MUDr. I. Krajsová, MBA, Praha

Metastazující maligní melanom z pohledu onkologa
MUDr. M. Kohoutek, Zlín

Dermatoskopický kvíz – více informací na zadní straně programu

PŘESTÁVKA NA OBĚD – 13 hod.

Vývoj přípravků chránících před škodlivými vlivy slunečního záření. Nové fotostabilní systémy.
Dr. S. Forestier, Paříž

Euro Melanoma Day a „solar behaviour“ obyvatel Slovenské republiky
Doc. MUDr. V. Hegyi, PhD., Bratislava

Měření slunečního UV záření-varování pro obyvatelstvo
RNDr. M. Janouch, Hradec Králové

UV záření a kůže- jen samá negativa?
Prof. MUDr. P. Barták, CSc., Praha

Příspěvek ke klinické diagnóze maligního melanomu
Doc. MUDr. I. Belšan, CSc., Praha

PŘESTÁVKA – 15 hod.

Nic nového pod sluncem? Pokrok v diagnostice a léčbě basaliomu
Prof. Dr. med. Dr. h.c. T. Ruzicka, Düsseldorf

Jak je definován a existuje skutečně syndrom dysplastických névů?
As. MUDr. M. Salavec, CSc., Hradec Králové

Prevence - zatím nejúčinnější způsob boje proti melanomu
Doc. MUDr. K. Ettler, CSc., Hradec Králové

Kontakt: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc

  • Přidat do kalendáře: 2005-05-05 00:00:00 2005-05-05 23:59:59 Europe/Prague Maligní melanom. Prevence a léčba pigmentových kožních nádorů. Hotel Corinthia Towers, Praha