Mapování lymfatik - sentinelová uzlina v onkologické chirurgii

, Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Vážené kolegyně a kolegové,

je mi velkou ctí, že Vás mohu jménem Chirurgické kliniky UK 2. LF a FN Motol i jménem svým pozvat na workshop

MAPOVÁNÍ LYMFATIK - SENTINELOVÁ UZLINA V ONKOLOGICKÉ CHIRURGII

který se bude konat v Praze ve Fakultní nemocnici Motol v pátek 26. listopadu 2010.

Lymfatické mapování s důrazem na detekci sentinelové uzliny je typickou multidisciplinární problematikou. Proto je program workshopu uspořádán tak, aby zmínil předoperační přípravu, značení spádové lymfatické oblasti, nejčastější onkochirurgické výkony využívající detekci sentinelové uzliny a pooperační vyšetření.

Srdečně jsou zváni nejen ti, kteří se s metodou detekce sentinelové uzliny teprve začínají potýkat, nýbrž i ti, kteří tuto metodu již rutinně využívají a mohou ostatní účastníky obohatit vlastními zkušenostmi. Neméně důležitá je i účast onkologů, kteří pokračují v adjuvantní léčbě onkologicky nemocných pacientů a jejichž diskuze s operatérem může být klíčová pro rozhodnutí, zda provést "jen" disekci sentinelové uzliny nebo klasickou lymfadenektomii.

Konečný program

Pro zdárný průběh workshopu (počet míst, občerstvení apod.) Vám budu vděčen, když potvrdíte svoji účast na emailovou adresu:


martin.wald@telecom.cz, jana.valterova@lfmotol.cuni.cz

Srdečně zdravím a těším se na setkání.

Za organizátory,

MUDr. Martin Wald, Ph.D.

Konečný program

  • Přidat do kalendáře: 2010-11-26 00:00:00 2010-11-26 23:59:59 Europe/Prague Mapování lymfatik - sentinelová uzlina v onkologické chirurgii Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha