Mimořádný kurz – Imunoterapie v onkologii

, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Mimořádný kurz IPVZ je určen pro klinické farmaceuty, klinické farmakology a farmaceuty se zájmem o klinickou farmacii.

Kontakt

Přihlášky

Program

  • imunitní dohled nad nádorovými buňkami,
  • možnosti reaktivace imunitního systému (check points),
  • mechanismy účinků protinádorových imunoterapeutik a jejich farmakokinetické parametry (cytosiny, MAb blokující přenos informace signálními dráhami, anti CTLA-4, anti PD-1 MAb, dendritické buňky),
  • současné terapeutické indikace (melanom, plicní nádory, ca prostaty, ca prsu, žaludku, hlavy a krku, kolorektální karcinom),
  • nežádoucí účinky imunoterapie a jejich řešení v klinické praxi (kazuistiky).
  • Přidat do kalendáře: 2015-11-02 00:00:00 2015-11-02 23:59:59 Europe/Prague Mimořádný kurz – Imunoterapie v onkologii Mimořádný kurz IPVZ je určen pro klinické farmaceuty, klinické farmakology a farmaceuty se zájmem o klinickou farmacii. Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF