Minimální reziduální choroba v onkologii, možnosti její diagnostiky a léčby

, Hotel Ilf, Praha

Hlavní školitel: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Program

  • Přidat do kalendáře: 2011-03-07 00:00:00 2011-03-07 23:59:59 Europe/Prague Minimální reziduální choroba v onkologii, možnosti její diagnostiky a léčby Hotel Ilf, Praha