Mutation Day

- , Průhonice

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

2. ročník multidisciplinárního setkání pneumoonkologů, patologů a molekulárních genetiků na téma prediktivní diagnostiky a léčby NSCLC (zejména vyšetřování mutací EGFR, EML4/ALK, apod.).

Odborná záštita:

  • Česká onkologická společnost ČLS JEP
  • Česká pneumologická a ftizeologická společnost
  • Společnost českých patologů

Výstupem bude upravený konsenzus pro diagnostiku nádorů plic.

  • Přidat do kalendáře: 2012-03-15 00:00:00 2012-03-16 23:59:59 Europe/Prague Mutation Day 2. ročník multidisciplinárního setkání pneumoonkologů, patologů a molekulárních genetiků na téma prediktivní diagnostiky a léčby NSCLC (zejména vyšetřování mutací EGFR, EML4/ALK, apod.). Průhonice