Nádorová onemocnění – molekulární mechanismy, diagnostika a léčba

- , školicí sál holdingu Contipro v Dolní Dobrouči

Seminář z cyklu cyklu Lékařské nanobiotechnologie. Přednášet budou externí odborníci na tuto problematiku z celé České republiky.

 

Seminář bude zahrnovat příspěvky věnované nejen molekulární biologii nádorových buněk, ale i přednášky odborníků zabývajících se možnostmi léčby nádorových onemocnění. Úvodní biologická sekce se bude věnovat mechanismům, které podmiňují vznik a rozvoj tumorů, fenoménům jako jsou nádorové kmenové buňky či vliv mikroprostředí na buněčnou invazivitu. V odpoledním bloku se pozornost přesune spíše na možnosti diagnostické či terapeutické s přednáškami věnovanými vývoji nových léčiv,
směrované léčbě, stanovení prediktivních markerů u pacientů a klinického pohledu na možnosti biologické léčby.

 

Registrace:

Seminář je bezplatný. Z důvodu omezené kapacity je však nutná registrace - k té postačí potvrdit svoji účast na emailovou adresu Zuzana.Vondrova@contipro.com

Program ke stažení

  • Přidat do kalendáře: 2013-05-15 10:00:00 2013-05-15 16:00:00 Europe/Prague Nádorová onemocnění – molekulární mechanismy, diagnostika a léčba Seminář z cyklu cyklu Lékařské nanobiotechnologie. Přednášet budou externí odborníci na tuto problematiku z celé České republiky. školicí sál holdingu Contipro v Dolní Dobrouči