Nádory hlavy a krku 2014

- , Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500 01 Hradec Králové

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Mezioborová konference chirurgie hlavy a krku, patologie a onkologie. Konference je pořádána jako setkání zástupců oborů, které se diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku zabývají (především onkologie, patologie, otorhinolaryngologie). Probírána bude řada kontroverzních témat formou expertních přednášek a oxfordských diskusí.

Program konference

Pozvánky a oznámení

 • pozvánka včetně pokynů pro aktivní účast a předběžného programu ve formátu pdf

Témata:

 • Léčba nádorů orofaryngu: RT nebo chirurgie?
 • HPV etiologie a volba léčebné modality
 • Blízký a pozitivní resekční okraj: pohled patologa, chirurga, onkologa
 • HPV vakcíny– význam u nádorů hlavy a krku
 • p16 versus různé způsoby detekce HPV
 • možnosti a limitace histologického vyšetření
 • larynx záchovné protokoly
 • paliativní přístupy u nádorů hlavy a krku

V druhém dni budou volná sdělení - původní práce k tématu

Organizátoři:

 • Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové 
 • Onkologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
 • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

Na přípravě konference v rámci organizačního výboru spolupracují:

 • Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole 
 • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. Onkologická klinika, LF UP a FN v Olomouci 
 • Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN v Hradci Králové 
 • MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN v Hradci Králové

Záštitu nad konferencí převzali:

 • Výbor České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
 • Výbor Společnosti českých patologů ČLS JEP
 • Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP
 • Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., ředitel FN Hradec Králové
 • Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan LF UK v Hradci Králové

Registrace

Aktivní účast:

 • Registrace – aktivní účast nejpozději 31. prosince 2013
 • Příspěvek ve formě abstraktu nejpozději 15. ledna 2014
 • Registrujte se e-mailem na sekretariátu konference renata.kodetova@fnmotol.cz
 • Do přihlášky, prosím, uveďte 
  • Jméno, pracoviště, email, telefon, účast aktivní x pasivní
  • Abstrakta ve struktuře Autoři, pracoviště, text (úvod, metody, výsledky, závěr) do
  • 2000 znaků včetně mezer, prosím, posílejte rovněž na renata.kodetova@fnmotol.cz
 • podrobné pokyny pro aktivní účast v pozvánce

Pasivní účast: 

 • Registrace – pasivní účast nejpozději 31. ledna 2014
 • Přidat do kalendáře: 2014-03-28 00:00:00 2014-03-29 23:59:59 Europe/Prague Nádory hlavy a krku 2014 Mezioborová konference chirurgie hlavy a krku, patologie a onkologie. Konference je pořádána jako setkání zástupců oborů, které se diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku zabývají (především onkologie, patologie, otorhinolaryngologie). Probírána bude řada kontroverzních témat formou expertních přednášek a oxfordských diskusí. Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500 01 Hradec Králové