Nádory močového měchýře v každodenní klinické praxi

- , hotel Hilton, Praha

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pracovní seminář pořádá Onkourologická sekce ČUS ve spolupráci s Českou akademií urologie (ČAU) a Sdružením ambulantních urologů (SAU) pod záštitou ČUS.

Akce byla zařazena do registru vzdělávacích akcí a ohodnocena 6 kredity.

Pozvánka a program - aktualizace 10.5.2012

Vedoucí kurzu: MUDr. Michaela Matoušková, prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Program

  • MUDr. Michaela Matoušková - Hematurie v urologické ambulanci, diagnostický algoritmus
  • prof. MUDr. Marek Babjuk - Diagnostika nádorů měchýře (neinvazivní detekce, endoskopie, nové zobrazovací metody)
  • doc. MUDr. Miroslav Hanuš - Praktické aspekty endoskopické léčby nádorů močového měchýře, jak dosáhnout optimálních výsledků
  • doc. MUDr. Josef Marek - Nádory měchýře z pohledu patologa
  • MUDr. Michaela Matoušková - Intravezikální profylaxe
  • MUDr. Jana Skoupá - Farmakoekonomika intravezikální léčby
  • MUDr. Viktor Soukup - Jak sledovat pacienty s neinvazivními nádory měchýře
  • MUDr. Jana Katolická, MUDr. Michaela Matoušková - Neadjuvantní chemoterapie před cystektomií – pro a proti
  • prof. MUDr. Marek Babjuk - Radikální chirurgická léčba, indikace, provedení, pooperační péče
  • prim. MUDr. Jirí Kubeš, PhDr. - Radioterapie
  • MUDr. Jana Katolická - Adjuvantní chemoterapie
  • MUDr. Viktor Soukup - Jak sledovat pacienty po cystektomii
  • Anna Havlová - Péče o stomie, možnosti úhrad pomůcek ze ZP
  • doc. MUDr. Petra Tesařová - Paliativní péče

Hot topics

  • MUDr. Michaela Matoušková, prof. MUDr. Marek Babjuk, MUDr. Jana Katolická - Individualizovaná péče o pacienta s metastatickým a kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Web: http://www.vmest.cz/onkourologie/

  • Přidat do kalendáře: 2012-05-12 09:00:00 2012-05-12 14:00:00 Europe/Prague Nádory močového měchýře v každodenní klinické praxi Pracovní seminář pořádá Onkourologická sekce ČUS ve spolupráci s Českou akademií urologie (ČAU) a Sdružením ambulantních urologů (SAU) pod záštitou ČUS. hotel Hilton, Praha