Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru

- , Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Praha 2

ÚZIS ČR si Vás dovoluje pozvat k odbornému setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019.

Na odborné setkání jsou zváni zejména zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru. S ohledem na význam problematiky sběru dat NOR pro plánování a hodnocení onkologické péče v ČR věříme v hojnou účast.

Pozvánky a oznámení

Registrace

  • Přidat do kalendáře: 2018-10-31 10:00:00 2018-10-31 14:00:00 Europe/Prague Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru ÚZIS ČR si Vás dovoluje pozvat k odbornému setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Praha 2