Novinky v klinické onkologii

, Hotel ILF, Praha

Typ akce: Specializační kurz IPVZ

Informace o akci

  • Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci, klinické onkology a lékaře jiných oborů zabývajících se onkologickou problematikou
  • Cena: 1000 Kč
  • Vedoucí: Prof. MUDr. PETRUŽELKA Luboš, CSc.
  • Instruktor(ka): Jana Kubová
  • Kód akce: 212001101
9.00 – 10.00 Molekulární prediktory pro léčbu solidních nádorů.
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
10.00- 11.00 Podpůrná léčba – novinky.
MUDr. Robert Pytlík
11.00-12.00 Hormonální léčba karcinomu prsu po ASCO a SABCS 2009.
Nový algoritmus léčby karcinomů ledviny.

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
12.00-13.00 přestávka – oběd
13.00-14.00 Léčba kastračně dependentních karcinomů prostaty.
MUDr. Ivan Pavlík, MBA
14.00-15.00 Novinky v léčbě nádorů trávicího traktu. Od molekulární genetiky ke klinické praxi.
MUDr. Jan Novotný, Ph.D.
15.00-16.00 Nový algoritmus léčby bronchogenního karcinomu a nové možnosti léčby.
Prof. MUDr. Petr Zatloukal

Kontakt: kubova@ipvz.cz

Web: http://www.ipvz.c...cke-onkologii.aspx

  • Přidat do kalendáře: 2010-03-23 00:00:00 2010-03-23 23:59:59 Europe/Prague Novinky v klinické onkologii Hotel ILF, Praha