Olomoucké hematologické dny

- , NH Hotel a OMEGA centrum Olomouc

XXVIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Letošním hlavním tématem je Hodgkinův lymfom.

Olomoucké hematologické dny zahrnují:

 • XXVIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí 
 • XVIII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů 
 • 7th Symposium on Advances in Molecular Hematology 

Pořadatelé:

 • Česká hematologická společnost ČLS JEP 
 • Sekce onkologie České asociace sester 
 • Hemato-onkologická klinika LF UP
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Lékařská fakulta UP v Olomouci
 • HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně

Témata:

 • Anémie
 • Akutní leukémie
 • Hemostáza
 • Hodgkinův lymfom
 • Chronická myeolidní leukémie
 • Chronická myeloproliferativní onemocnění
 • Chronická lymfatická leukémie
 • Laboratorní a experimentální hematologie
 • Mnohočetný myelom
 • Myelodysplastický syndrom
 • Ne-hodgkinské lymfomy
 • Ošetřovatelská problematika (XVIII. konference 2014)
 • Podpůrná péče v hematoonkologii
 • Transplantace krvetvorných buněk
 • Transfuziologie
 • Varia
 • Zdravotní laboranti (XVIII. Konference 2014)
 • 7th Symposium on advances in molecular hematology (2014)

Program:

Kongresový web:

 • Přidat do kalendáře: 2014-06-01 00:00:00 2014-06-03 23:59:59 Europe/Prague Olomoucké hematologické dny XXVIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Letošním hlavním tématem je Hodgkinův lymfom. NH Hotel a OMEGA centrum Olomouc