Vědecko-pracovní dny SLSZ JEP

- , Hradec Králové, Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494

Společnost lékařů sociálního zabezpečení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pořádá Podzimní vědecko pracovní dny SLSZ. Vítáni jsou nejen členové Společnosti lékařů sociálního zabezpečení,  ale všichni, kdo mají zájem se této vzdělávací akce zúčastnit. Součástí programu je i blok "Novinky v diagnostice a léčbě onkologicky nemocných pacientů. Funkční dopad onemocnění a následky léčby", který zajišťuje ČOS. 

Výbor ČOS byl požádán o aktivní účast ve dvouhodinovém bloku přednášek. 

Tematické zaměření vědecko-pracovních dnů

  • posudkové lékařství
  • funkční dopad onkologických onemocnění (Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP)
  • poruchy autistického spektra (včetně poznatků z praxe klinického psychologa)
  • vybraná onemocnění trávicího traktu a onemocnění ledvin v posudkové praxi
  • a další…

Registrace

  • Přihlášky k účasti na akci, včetně vyplnění požadavku na stravu, zašlete, prosím, nejpozději do 5.10.2018 na e-mail: dana.chocholata@cssz.cz.
  • Přihláška je součástí pozvánky (pdf, doc s možností vyplnění přihlášky)
  • V případě dotazů kontaktujte paní Danu Chocholatou, tel.: 257 06 2439.

Pozvánka a program

Pedagogická akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Společnost lékařů sociálního zabezpečení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

  • Přidat do kalendáře: 2018-11-05 00:00:00 2018-11-06 23:59:59 Europe/Prague Vědecko-pracovní dny SLSZ JEP Společnost lékařů sociálního zabezpečení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pořádá Podzimní vědecko pracovní dny SLSZ. Vítáni jsou nejen členové Společnosti lékařů sociálního zabezpečení,  ale všichni, kdo mají zájem se této vzdělávací akce zúčastnit. Součástí programu je i blok "Novinky v diagnostice a léčbě onkologicky nemocných pacientů. Funkční dopad onemocnění a následky léčby", který zajišťuje ČOS.  Hradec Králové, Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494