Pracovní setkání fóra onkologů a zástupců pojišťoven

, MOÚ BRNO, zasedací místnost, 4.p, Brno

-

Pracovní setkání fóra onkologů a zástupců pojišťoven

VZP, HZP ve spolupráci se SZP ČR, ČOS a vedení Masarykova onkologického ústavu dovolují si vás pozvat na

PRACOVNÍ SETKÁNÍ

fóra onkologů a zástupců pojišťoven

Datum: pátek 23.dubna 2004
Místo: MOÚ BRNO, zasedací místnost, 4.p
Čas: 11:00 hod.

PROGRAM: 11:00 - 13:00

  1. Hajdúch M.: Aktuální informace o vyšetřování c-erb-2 genu v referenční laboratoři a návrh změny v indikačních kritériích.
  2. Vyzula R.: Monitorování léčby ca prsu Herceptinem v ČR.
  3. Vorlíček J., Němeček K.: Novinky v kategorizaci léčiv
  4. Novotný J., Zimovjanová M.: Praktické výstupy prediktivní onkologie u kolorektálního karcinomu
  5. Různé
Doc.MUDr.Rostislav Vyzula, CSc.
za MOÚ Brno

MUDr.Ladislav Havlíček
RNDr.Jiří Netočný

koordinátor
za zdravotní pojišťovny
Prof.MUDr.Jiří Vorlíček, CSc.
za ČOS ČLS JEP

MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
za Sekci prediktivní a diagnostické
onkologie ČOS ČLS JEP
  • Přidat do kalendáře: 2004-04-23 00:00:00 2004-04-23 23:59:59 Europe/Prague Pracovní setkání fóra onkologů a zástupců pojišťoven - MOÚ BRNO, zasedací místnost, 4.p, Brno