Pracovní setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje

- , hotel Octárna Kroměříž

5. ročník semináře, který se věnuje multidisciplinární spolupráci při diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu. 

Program

Úvod

 • 16.00 – 16.05 Z. Kala Úvodní slovo
 • 16.05 – 16.15 V. Válek Úvodní hlasování – test znalostí o KRK

Blok A. Asymptomatický metastatický karcinom rekta

 • 16.15 – 16.20 Z. Kala Úvod
 • 16.20 – 16.35 R. Vyzula Vyzvaná přednáška
 • 16.35 – 16.45 L. Dušek Nejčastější chyby při interpretaci a extrapolaci závěrů klinických studií do klinické praxe
 • 16.45 – 16.55 J. Tomášek ASCO 2013 a jeho dopady do klinické praxe

Coffee Break

Blok B. Staging karcinomu rekta

 • 17.05 – 17.10 Z. Kala Staging – role chirurga
 • 17.10 – 17.20 V. Válek Současné možnosti stagingu včetně PET CT
 • 17.20 – 17.35 Š. Bohatá MRI karcinomu rekta – co by měl klinik vědět a vidět

Blok C. Neoadjuvantní léčba karcinomu rekta

 • 17.40 – 17.55 P. Šlampa, Pospíšil Neoadjuvantní radioterapie. komu a proč? Radioterapie nebo radiochemoterapie
 • 17.55 – 18.05 B.Hemmelová, L.Ostřižková, J. Tomášek Jaký restaging provést po neoadjuvantní chemoradioterapii, kdy přistoupit k chirurgickému zákroku a jak postupovat v případě kompletní remise?

Coffee Break

Blok D. Interaktivní kazuistiky

 • 18.20 – 19.15 I. Kiss úvod a moderování
  L.Ostřižková, I. Kiss, T. Andrašina, P. Kysela, V. Procházka

Závěr

 • 19.15 – 19.25 V. Válek Závěrečné hlasování
 • 19.25 – 19.30 Z. Kala Závěr

Pozvánka, program (PDF)

 • Přidat do kalendáře: 2013-09-20 16:00:00 2013-09-20 19:30:00 Europe/Prague Pracovní setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje 5. ročník semináře, který se věnuje multidisciplinární spolupráci při diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu.  hotel Octárna Kroměříž