Právo na stejné podmínky - Odborné fórum k ochraně sociálních a hospodářských práv pacientů.

- , Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658, 602 00 Brno-střed

Právo na stejné podmínky - Odborné fórum k ochraně sociálních a hospodářských práv pacientů.

Dovolte nám pozvat Vás k účasti na odborném fóru: „Právo na stejné podmínky,“ které se uskuteční dne 6. června 2022 a bude se zabývat ochranou sociálních a hospodářských práv (nejenom) onkologických pacientů. Registrace k účasti je otevřena do 27. 5. 2022.

Počet onkologických „přeživších“ v ČR trvale narůstá. Kromě zdravotních následků onkologické léčby, se kterými se řada z nich potýká, existují i další potíže, stejně důležité z pohledu kvality života a uspokojování jejich životních potřeb. Jednou z nich je i riziko nerovného přístupu k finančním službám z důvodů prodělání závažného onemocnění. Jedná se o celosvětový problém, v zemích EU nyní intenzivně řešený. I proto jsme v čase, kdy se Česká republika stane předsedající zemí v Radě EU, ve spolupráci s předními českými odborníky a zástupci relevantních institucí připravili toto odborné fórum, nad jehož průběhem převzali záštitu, mimo jiné i představitelé obou komor Parlamentu ČR.

Odborný program

Vystupující

 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • Mgr. Radek Halouzka, MBA - Masarykův onkologický ústav
 • MUDr. Miloš Holánek, Ph.D. - Masarykův onkologický ústav 
 • MUDr. Tomáš Kepák, Ph.D. - Dětská nemocnice, FN Brno
 • Mgr. Michal Koščík, Ph.D. - Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
 • Jan Matoušek - Česká asociace pojišťoven
 • JUDr. Radek Policar - Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Mgr. Šárka Slavíková - Amelie z.s.
 • prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. - Masarykův onkologický ústav 
 • JUDr. Alena Tobiášová, MBA - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Registrace 

Záštita

 • Ministerstvo zdravotnictví - prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
 • Kancelář Veřejného ochránce práv - JUDr. Stanislav Křeček
 • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
 • Senát Parlamentu České republiky - MUDr. Roman Kraus, MBA

 • Přidat do kalendáře: 2022-06-06 09:00:00 2022-06-06 15:00:00 Europe/Prague Právo na stejné podmínky - Odborné fórum k ochraně sociálních a hospodářských práv pacientů. Dovolte nám pozvat Vás k účasti na odborném fóru: „Právo na stejné podmínky,“ které se uskuteční dne 6. června 2022 a bude se zabývat ochranou sociálních a hospodářských práv (nejenom) onkologických pacientů. Registrace k účasti je otevřena do 27. 5. 2022. Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658, 602 00 Brno-střed