Preceptorship - Clinical up to date program for Urothelial Carcinoma

- , OREA Hotel Angelo Praha, Radlická 3216/1g Praga, FN Motol, V Úvalu 84, Praha

Akce získala podporu České onkologické společnosti.

Interdisciplinary, international educational preceptorship focused on the treatment of urothelial carcinoma (UC). The course is intended for oncologists focusing on the treatment of UC. The course will be attended by oncologists from the Czech Republic, Latvia, Lithuania, Estonia, Hungary, Slovakia and Poland.

The event received the auspices of the Section of Uroloncology of the Czech Oncological Society

As part of the educational preceptorship, various types of case studies will be discussed and space will be provided for discussion on individual topics. As part of the communication, the lectures will be conceived both from the point of view of oncology and urology. The preceptorship will also share experiences with cooperation between oncologists and urologists in the treatment of UC within oncology centers. The preceptorship will also include a practical educational part - Tour of robotic surgery.

Invitation with programme in pdf format pdf

Interdisciplinární mezinárodní stáž zaměřená na léčbu uroteliálního karcinomu (UC). Kurz je určen pro onkology zaměřené na léčbu UC. Kurzu se zúčastní onkologové z České republiky, Lotyšska, Litvy, Estonska, Maďarska, Slovenska a Polska.

V rámci edukačního prekonceptu budou diskutovány různé typy kazuistik a bude poskytnut prostor pro diskusi k jednotlivým tématům. Přednášky budou koncipovány z pohledu onkologie i urologie. V rámci precepce budou rovněž předány zkušenosti ze spolupráce onkologů a urologů při léčbě UC v rámci onkologických center. Součástí preceptorátu bude také praktická vzdělávací složka - prohlídka robotické chirurgie.

  • Přidat do kalendáře: 2024-03-25 00:00:00 2024-03-26 23:59:59 Europe/Prague Preceptorship - Clinical up to date program for Urothelial Carcinoma Interdisciplinary, international educational preceptorship focused on the treatment of urothelial carcinoma (UC). The course is intended for oncologists focusing on the treatment of UC. The course will be attended by oncologists from the Czech Republic, Latvia, Lithuania, Estonia, Hungary, Slovakia and Poland. OREA Hotel Angelo Praha, Radlická 3216/1g Praga, FN Motol, V Úvalu 84, Praha