Přednáškový den v rámci oslavy 50. výročí Oddělení radiační a klinické onkologie Krajská nemocnice Pardubice

, Pardubice, hotel Zlatá štika, Pardubice

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pořadatel: Odd. radiační onkologie Krajská nemocnice Pardubice, Kyjevská 44 532 03 Pardubice, Multiscan

Registrace

účast potvrďte do 30.10.2006 na adrese: kolarova@nem.pce.cz

Ubytování

možná registrace v hotelu Zlatá štika, www.zlatastika.cz .

 • Úvod
  • Prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.: Koncepce onkologické péče v ČR
  • Doc. MUDr. J. Vaňásek, CSc.: Historie, současnost a budoucnost onkologického oddělení Krajské nemocnice Pardubice
 • Systémová léčba
  • Doc. MUDr. L. Petruželka, CSc.: Novinky v biologické léčbě dolidních nádorů
  • Doc. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.: Nové postupy v léčbě testikulárních nádorů
  • Doc. MUDr. T. Kozák, Ph.D.: Novinky v léčbě nonhodgkinských lymfomů
  • prim. MUDr. K. Petráková: Antiangiogenní léčba karcinomu prsu
 • Radioterapie
  • Doc. MUDr. J. Petera: Současnost a perspektivy radioterapie v ČR
  • Prof. S. Scheib, Paul Scherrer: technická problematika radioterapie protonovým svazkem
  • Doc. MUDr. K. Odrážka, Ph.D.: Moderní techniky radioterapie karcinomu prostaty

Registrace

účast potvrďte do 30.10.2006 na adrese: kolarova@nem.pce.cz

Ubytování

možná registrace v hotelu Zlatá štika, www.zlatastika.cz

Kontakt: kolarova@nem.pce.cz

Web: http://www.nem.pce.cz/NemPce_odd_rao.htm

 • Přidat do kalendáře: 2006-11-16 00:00:00 2006-11-16 23:59:59 Europe/Prague Přednáškový den v rámci oslavy 50. výročí Oddělení radiační a klinické onkologie Krajská nemocnice Pardubice Pořadatel: Odd. radiační onkologie Krajská nemocnice Pardubice, Kyjevská 44 532 03 Pardubice, Multiscan Pardubice, hotel Zlatá štika, Pardubice