"Přehnaná očekávání" v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů

- , Clarion Congress Hotel Jeremenkova 36 | 779 00 Olomouc

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů na interaktivní seminář s názvem Přehnaná očekávání. Seminář je připravován v pěti městech (Brno, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc a Praha) v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů). Registrujte se.

ČOS ČLS JEP a Klub mladých onkologů Vás zvou na interaktivní seminář. 

Odborný garant seminářů

  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánky a oznámení

Registrace 

  • Registrace a přihlášení na seminář na www.teoconsulting.cz
  • KAPACITA AKCE JE OMEZENA
  • Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem akce
  • Pro lékaře - onkology a studenty LF - registrace zdarma 
  • Pro oststní účastníky 250,- Kč vč. DPH

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

  • Přidat do kalendáře: 2019-11-25 17:00:00 2019-11-25 19:30:00 Europe/Prague "Přehnaná očekávání" v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů na interaktivní seminář s názvem Přehnaná očekávání. Seminář je připravován v pěti městech (Brno, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc a Praha) v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů). Registrujte se. Clarion Congress Hotel Jeremenkova 36 | 779 00 Olomouc