Roční kurz Akademie lékařské etiky

, -

Cílem kurzu je pomoci lékařům v běžné praxi orientovat se v takových případech své praxe, kde narážejí na konflikty a neporozumění v etické oblasti. Zvládnutím kurzu získá účastník praktický vhled do eticky relevantních souvislostí jednotlivého případu. Bude umět vést diskuzi v klinické etice, bude se orientovat v literatuře a snadněji bude nacházet řešení akceptovatelné pro všechny zúčastněné strany. Svoje dovednosti bude moci využít ať ve vlastní soukromé praxi nebo v nemocnici v rámci etického poradenství.

V tomto kurzu je představena metoda, která identifikuje etickou dimenzi péče o pacienta, analyzuje a řeší etický problém. Tato metoda je užitečná pro strukturování otázek, před kterými stojí lékaři každý den. Tento postup lze použít nejenom v nemocnicích nebo v soukromých lékařských praxích, ale také v sociální sféře, v hospicích, v domovech s pečovatelskou službou a v domovech důchodců.

Pozvánka v pdf

Termíny: 

 

  • 8. 10.; 5. 11.; 3. 12. 2013
  • 7. 1.; 4. 2. 2014

 

 

  • Přidat do kalendáře: 2013-10-08 00:00:00 2013-10-08 23:59:59 Europe/Prague Roční kurz Akademie lékařské etiky Cílem kurzu je pomoci lékařům v běžné praxi orientovat se v takových případech své praxe, kde narážejí na konflikty a neporozumění v etické oblasti. Zvládnutím kurzu získá účastník praktický vhled do eticky relevantních souvislostí jednotlivého případu. Bude umět vést diskuzi v klinické etice, bude se orientovat v literatuře a snadněji bude nacházet řešení akceptovatelné pro všechny zúčastněné strany. Svoje dovednosti bude moci využít ať ve vlastní soukromé praxi nebo v nemocnici v rámci etického poradenství. -