Sdělování závažných zpráv v onkologii evidence based doporučení pro praxi v rámci BOD 2022

- , Sál L. Bakešové, 1. patro pavilon E, BVV Brno

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář, jehož cílem je shrnout současnou evidenci, týkající se sdělování závažných zpráv o diagnóze a prognóze v onkologii a představit doporučené postupy pro komunikaci v této oblasti.

Odborný garant seminářů

  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Přednášející:

  • MUDr. Adam Houska, Centrum paliativní péče z.ú.
  • PhDr. Martin Loučka, Ph.D., Centrum paliativní péče z.ú.

Pozvánky a oznámení

Více informací 

Anotace tématu: Sdělování závažných zpráv v onkologii

Cílem akce je shrnutí metod, týkající se sdělování závažných zpráv o diagnóze a prognóze v onkologii a představit doporučené postupy pro komunikaci mezi lékařem a pacientem.

Seminář podporuje   

       

  • Přidat do kalendáře: 2022-10-13 09:30:00 2022-10-13 11:30:00 Europe/Prague Sdělování závažných zpráv v onkologii evidence based doporučení pro praxi v rámci BOD 2022 Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář, jehož cílem je shrnout současnou evidenci, týkající se sdělování závažných zpráv o diagnóze a prognóze v onkologii a představit doporučené postupy pro komunikaci v této oblasti. Sál L. Bakešové, 1. patro pavilon E, BVV Brno