Specializační odborná stáž v klinické onkologii

- , VFN, 1. LF UK, katedra klinické onkologie, Praha 2

Vedoucí vzdělávací akce

Prof. MUDr. Pavel KLENER DrSc.

Registrace

Více informací a registrace je možná na portálu IPVZ Obecná a speciální onkologie

Web: http://www.portal....w.aspx?id=92869302

  • Přidat do kalendáře: 2007-10-01 00:00:00 2007-10-05 23:59:59 Europe/Prague Specializační odborná stáž v klinické onkologii VFN, 1. LF UK, katedra klinické onkologie, Praha 2