Stálá Sekce Národní sítě Zdravých měst

, PRAHA, Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Akce představí nové zkušenosti v oblasti systémové podpory zdraví na úrovni měst za využití zdravotních indikátorů a Zdravotního plánu města. Budou představeny mimo jiné příklady dobré praxe měst, která jsou v oblasti podpory zdraví pokročilá a to jak na systémové úrovni, tak na úrovni konkrétních programů, akcí, kampaní a spolupráce s odbornými partnery. Kromě dalších témat bude v rámci akce důraz kladen na podporu zdraví seniorů.

Akce je určena zejména zástupcům měst a krajů, zdravot. institucí, škol a všem dalším zájemcům.

Pozvánka a program

Registrace

  • K účasti na semináři se registrujte nejpozději do 8. 10. 2009 na www.zdravamesta.cz
  • Kontakt pro další informace: Kancelář NSZM ČR, Marie Pavlíková, org@nszm.cz

Web: http://www.zdravamesta.cz

  • Přidat do kalendáře: 2009-10-15 00:00:00 2009-10-15 23:59:59 Europe/Prague Stálá Sekce Národní sítě Zdravých měst Akce představí nové zkušenosti v oblasti systémové podpory zdraví na úrovni měst za využití zdravotních indikátorů a Zdravotního plánu města. Budou představeny mimo jiné příklady dobré praxe měst, která jsou v oblasti podpory zdraví pokročilá a to jak na systémové úrovni, tak na úrovni konkrétních programů, akcí, kampaní a spolupráce s odbornými partnery. Kromě dalších témat bude v rámci akce důraz kladen na podporu zdraví seniorů. Akce je určena zejména zástupcům měst a krajů, zdravot. institucí, škol a všem dalším zájemcům. PRAHA, Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2