Sympozium ke Světovému dni proti rakovině

- , Lékařský dům

Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. a  Společností všeobecného lékařství úpořádá sympózium na téma Nádorová onemocnění ledvin.

Sympozium je přístupno jak lékařské, tak laické veřejnosti. Přihlášky na birkova@lpr.cz nebo tel. 224 919 732.

Pozvánka a program (PDF)

Program

10,30 hod - Zahájení

  • MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně LPR Praha -15 min
  • prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová, Nem. Na Bulovce, Ústav radiační onkologie Epidemiologie a genetické vlivy u karcinomu ledviny - 20 min
  • Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické klin. VFN a 1.LF UK Současné možnosti chirurgické léčby nádorů ledvin - 20 min
  • MUDr. Alexandra Aschermannová, Liga proti rakovině Praha, Praha 8 Současné možnosti léčby metastatického nádoru ledvin - 15 min

11,45 – 12,15 - Přestávka : káva

  • RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D., Přírod. fak. UK, Katedra analytické chemie Chemické látky kolem nás a jejich osud v organismu - 20 min
  • Pharmdr. Jana Gregorová, Nem. Na Bulovce Ústav radiační onkologie Léčiva a ledviny - 20 min
  • MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., praktický lékař, Lanškroun Onkologická prevence – doporučené postupy - 20 min
  • Diskuze

13,30 - Oběd v předsálí, zajištěný Ligou pro všechny účastníky.

  • Přidat do kalendáře: 2012-02-02 10:30:00 2012-02-02 13:30:00 Europe/Prague Sympozium ke Světovému dni proti rakovině Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. a  Společností všeobecného lékařství úpořádá sympózium na téma Nádorová onemocnění ledvin. Lékařský dům