Sympozium ke Světovému dni proti rakovině

, Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Sympozium je přístupno jak lékařské, tak laické veřejnosti.

Organizátoři

Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP, Českou společností všeobecného lékařství a Českou onkologickou společností.
10,00 hod Funkčnost screeningu kolorektálního karcinomu
Prof. MUDr. M. Zavoral, CSc., ÚVN Praha
Pohled gastroenterologa a jednoho z iniciátorů screeningu v ČR
30 min
MUDr. B. Seifert, ČSVL JEP
Pohled praktického lékaře
20 min
MUDr. M . Botik, soukromý gastroenterelog a internista, Zábřeh
Pohled praktického gastroenterologa
20 min
Diskuze
11,30 hod Porada o rekondičních pobytech
12,00 hod Polední pauza a oběd v předsálí, zajištěný Ligou pro všechny účastníky
13,00 hod Péče o nemocné po ukončení protinádorové léčby
MUDr. V. Stáhalová, primářka Ústavu radiační onkologie, Praha 8
Pohled onkologa
20 min
MUDr. B. Skála, PhD., praktický lékař, Lanškroun
Pohled praktického lékaře
20 min
Mgr. M. Černíková, psycholog, Amelie o.s.
Psychosociální péče v Centru Amelie jako součást komplexní onkologické péče
20 min
Prof. MUDr. Z. Dienstbier, DrSc, LPR Praha
Význam neziskových dobrovolných organizací
10 min
Panelová diskuze za účasti přednášejících a dalších vyzvaných zástupců dobrovolných organizací
Moderuje : Prof. MUDr. Z. Dienstbier, DrSc.
Závěrečné doporučení panelu.
  • Přidat do kalendáře: 2009-02-04 00:00:00 2009-02-04 23:59:59 Europe/Prague Sympozium ke Světovému dni proti rakovině Sympozium je přístupno jak lékařské, tak laické veřejnosti. Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2